T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA - Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Haberler

Eyl

Tem

Kurumumuzda YKS tercih sürecinde  (23-29 Temmuz 2019)  tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

Tem

Haz

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün Haziran 2019 Mesleki Çalışmalar kapsamında rehber öğretmenlere yönelik düzenlediği "Uyku ve Biyoritim" isimli eğitim çalışması Prof. Dr. Yavuz SELVİ tarafından gerçekleştirildi.

Haz

  İl Danışma Kurulu toplantısı Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Bilal başkanlığında, tüm ilçelerin şube müdürleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin müdürleri, rehberlik birimi başkanları, temsilci okulların müdürleri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla Ebru Nayim Fen Lisesi toplantı salonunda 24 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Haz

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Rehber Öğretmenler Toplantımız 24.06.2019 tarihinde devlet ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 75 okul psikolojik danışmanımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Haz

Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda rehberlik hizmetleri paydaşları arasında daha etkin ve hızlı bir iletişimin sağlanması, sunulan rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin artırılması, rehberlik hizmetleri çalışmalarının daha sistematik bir şekilde yapılandırılması ve geleceğe yönelik etkin rehberlik hizmetleri politikaları üretilebilmesi amacıyla geliştirilen e-Rehberlik Modülü 10.06.2019 tarihinde kullanıcıların sistemi tanımaları ve hizmetiçi eğitimlerde kullanılması amacıyla açılmış olup, modülün kullanımı konusunda yardımcı olması için hazırlanan e-Rehberlik Modülü Kullanma Kılavuzu yayımlanmıştır.

Haz

Gönüllü 50 öğretmenin katıılımıyla 12 Haziran 2019 tarihinde Tekirdağ Sosyal Bilimler Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen "Akran Arabuluculuğu" eğitimi Yakın Doğu Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Görevlisi Nüket Gündüz tarafından verildi.

Haz

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 30/05/2019 tarih 43501582-774.01.02-E.10733359 sayılı yazısı gereğince Haziran 2019 döneminde öğretmenlerimize yönelik yapılacak mesleki çalışmalar takviminde özel eğitim ve rehberlikle ile ilgili olan eğitimlerde yararlanılabilecek dökümanlar aşağıdadır...

Nis

2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Nis

 

Milli Eğitim Bakanlığı´nın 3 Nisan 2019´da yayınladığı "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu"na göre Tekirdağ’da sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları harita üzerinde gösterilmiştir. 9 adet A4 boyuttaki sayfaya basılacak şekilde hazırlanmıştır. Büyük afiş (modüler pano) için PDF formatında (9sayfa) indirmeniz gerekmektedir.

Nis

Nis

Erken çocukluk eğitimi, dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde en önemli basamak olarak nitelendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefleri arasında "5 yaş erken çocukluk eğitiminde zorunlu olacaktır"  ifadesi yer almaktadır. Bu hedeften yola çıkarak okul öncesindeki okullaşma oranını veli atölyeleri düzenleyerek artırabilmek adına Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi ortaklığında "Veli Öğretmen İşbirliği ile Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması " isimli bir proje yazılmıştır. Bahse konu proje Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Nis

Otizm, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Dünyada gittikçe yaygınlaşan ve henüz kesin bir tedavisi olmayan bu duruma dikkat çekmek amacıyla 2 Nisan tarihi “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 

Mrt

"Öğretmen Akademisi” eğitimi Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Çalışma Bölgesinde görev yapan gönüllü rehber öğretmenlerin katılımı ile Rumeli Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.